6. Aug. 2022 Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу соларних електрана

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу соларних електрана на катастарским парцелама број 11066/2, 11066/3, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 3916, 3918, 3941, 3951, део 4873, део 4874 и део 4875 К.О. Богатић
Документи
VRH