27. May. 2022 Одржана 22. седница Општинског већа општине Богатић - 27.05.2022. године

22. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа

На данашњој 22. седници Општинског већа општине Богатић донета је одлука о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Богатић.

За реализацију овог пројекта планирано је 6 милиона динара, а општина Богатић и надлежно Министарство рударства и енергетике издвојили су по 3 милиона динара.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Богатић.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредни субјекти који су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве, да нису у стечајном поступку и у поступку ликвидације и да имају атесте за материјале и производе.

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници www.bogatic.rs или лично у просторијама Општинске управе општине Богатић. Конкурс траје 15 дана, а последњи дан је 13. јун.

По завршеном Јавном конкурсу и спроведеној процедури, биће објављен Јавни позив за грађане о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

VRH