11. May. 2022 Јавни позив за доделу средстава банкама за субвенционисање камата на банкарске готовинске кредите намењене регистрованим приватним предузетницима и друштвима са ограниченом одговорношћу доо са територије општине богатић у 2022 години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БАНКАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТА НА БАНКАРСКЕ ГОТОВИНСКЕ КРЕДИТЕ НАМЕЊЕНЕ РЕГИСТРОВАНИМ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ДРУШТВИМА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДОО СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ У 2022.ГОДИНИ

Документи
VRH