28. Mar. 2022 Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу, на реду најоштећеније деонице у Узвећу и Белотићу

Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу
Асфалтирана улица Светог Саве у Клењу

После више деценија чекања житељи улице Свети Сава у Клењу добили су нов асфалт. Чим су временски услови то дозволили, отпочели су радови на реконструкцији коловоза у дужини од 1.400 метара. Стари асфалт замењен је новим слојем, а у динамику и квалитет извођења радова уверили су се и представници локалне самоуправе и месне заједнице.

По речима заменика председника општине Богатић Теодора Теодоровића сам процес реализације инфраструктурних пројеката пролази кроз неколико етапа. Од озбиљне анализе стања на терену и  реалног сагледавања потреба становништва и привреде, преко постављања достављених захтева грађана као приоритет у циљу решавања проблема до спровођења пројеката у завршно, квалитетно извођење самих радова. Такав приступ раду је показао најбоље резултате и своју друштвену, финасијску и економску оправданост.

Теодоровић је додао и да након завршетка радова у Клењу, изабрани извођач радова Предузеће за путеве „Ваљево“ прелази на територију месних заједница Белотић и Узвеће где ће такође, бити саниране најоштећеније деонице локалних путева и улица.

VRH