25. Mar. 2022 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу електране на биогас на катастарској парцели број 7100, 7101, 7102, 7103, део 5390/1 и 7366 К.О. Салаш Црнобарски.

Јавна презентација ће се обавити од 24. марта 2022. године до 05. априла 2022. године у просторијама Одељења за урбанизам, комунално – стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру Општинске управе општине Богатић, канцеларија бр. 23., зграда Општине у ул. Мике Витомировић бр.1, Богатић

Инвеститор Урбанистичког пројекта је „М BIOGAS FACTOR“ Д.О.О. Богатић, Свето поље бб, а носилац израде је ЈП „ИНВЕСТ ПРОЈЕКТ“ Д.О.О. Шабац, Краљице Марије бр. 2а.

Службено лице Одељења даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10:00 до 12:00 часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, комунално – стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру Општинске управе општине Богатић, ул. Мике Витомировића бр.1, поштански број 15350 Богатић.

Документи
VRH