15. Jul. 2021 �?авни позив за дос�?ав�?а�?е п�?едлога за додел�? �?авни�? п�?изна�?а

 Ð£ ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ñƒ са Одлуком о јавним признањима општине Богатић, бр.  I R 63/2021-09 од 09.06.2021. године, поводом дана општине Богатић 10. септембра, додељују се јавна признања.

Јавна признања која Општина додељује су:

 

     ПОВЕЉА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

     ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

    

 

Јавна призања општине Богатић могу се доделити грађанину Републике Србије, као и страном држављанину, држављанину и функционеру међународне организације и удружења, невладине организације и других облика деловања цивилног сектора, државног органа или органа јединице локалне самоуправе и истакнутој јавној личности и другом појединцу који својим радом, научним, уметничким, политичким, хуманитарним и у другим областима деловања доприносе развоју и угледу Богатића, остаривању и развоју демократије и друштва.

У једној години може се доделити највише ТРИ ПОВЕЉЕ И ДЕСЕТ ПЛАКЕТА.

Основни критеријуми за доделу јавних признања су изузетна достигнућа и постигнути резултати који доприносе бржем, успешнијем и хуманијем развоју Општине у области:

  • привреде, науке, културе, просвете, здравствене и социјалне заштите, спорта, уметности и другим областима друштвеног живота од интереса за Општину.
  •  

Право предлагања за доделу јавних признања имају предузећа, установе и друге организације и органи, групе грађана и појединци, у складу са горе наведеним критеријумима. Предлог садржи податке о кандидату, образложење, евентуалне доказе као и назначење за које јавно признање се предлог доставља.

Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за доделу јавних признања најкасније до 01. августа 2021. године.

 

Јавна призања уручују се добитницима на свечаности која се одржава 10. септембра, поводом дана општине Богатић.

 

Позивамо Вас да у предвиђеном року доставите предлоге.

 

 

                                                                     ÐŸÐ Ð•Ð”СЕДНИК ОПШТИНЕ

  Милан Дамњановић с.Ñ€.

VRH