12. Jul. 2021 �?А�?Н�? �?�?Н�?УРС �?А �?Р�?АН�?�?�?�?А�?�? С�?Р�?�?�?�?�?�?А �?А�?Н�?Х РА�?�?�?А

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БОГАТИЋ

расписују  ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

1. НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2021. години

 

Документи
VRH