30. Jun. 2021 XI седница Скупштине Општине Богатић


Video prilog XI седница Скупштине Општине Богатић

Одборници у Богатићу заседали су данас на једанаестој редовној седници Скупштине Општине, на чијем дневном реду се нашло десет тачака. Најпре је усвојен предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Богатић за 2020.годину, а планиране и остварене приходе и издатке присутнима је образложио Бранко Даниловић, начелник Општинске управе Општине Богатић.

„Другим ребалансом прошле године планирани су приходи у износу од 792.667.600 динара, без пренетих средстава и сопствених прихода буџетских корисника. Напоменуо бих да су исти остварени у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.године у износу од 703.852.574, из чега видимо да су остварени мањи у односу на планиране у износу од 88.850.026 динара. Истим ребалансом планирани су рашоди у буџету у изосу од 814.970.000 динара, а оставрени су рашоди у износу од 706.369.185 динара, где је разлика 108.600.815 динара. Током 2020.године значајна иступања у извршењу рашода настала су из разлога што је финансирање капиталних пројеката било планирано из извора финансирања 10, које се односи на примања од задуживања од домаћих пословних банака. Ради се о пројектима Пречишћавање отпадних вода, Извођење радова на опремању и повезивању бунара Б4 на изворишту Богатић, Израда истражно-експлоатационог бунара у Црној Бари и Реконструкција тротоара у насељенимместима Богатић и Глушци“, навео је Бранко Даниловић.

Директорка Центра за социјални рад Богатић, Љиљана Јуришић, за говорницом је изнела Извештај о раду ове установе у претходној години, који је потом усвојен једногласно.

„Ми се бавимо специфичним проблемима и задиремо дубоко у лични живот појединих корисника. Три велике области које се могу издвојити јесу материјално обезбеђење породица, као и породично-правна заштита одраслих и старих и деце и младих. Оно што је евидентно јесте да је повећан број корисника на свим нивоима и за услугама запослених у Центру постоји све већа потреба. Нагласила бих да је насиље у породици преплавило раднике Центра, јер је ту повећање и до сто посто у односу на претходне године. Имали смо и специфичну ситуацију, која се не дешаватако често, а то је да је евидентирано једно малолетно лице, које су родитељи покушали да продају, што се води као трговина деце и младих. Дете је смештено у адекватну установу социјалне заштите, а против родитеља покренут кривични поступак. Додала бих да ми радимо у једном скученом простору, па бих најавила да  уз подршку локалне самоуправе покушавамо да кроз пројекат добијемо средства од стране нашег Министарства за изградњу новог објекта, што би значајно допринело побољшању услова рада“, изјавила је Љиљана Јуришић.

Изгласана је и Одлука о оснивању заједничке службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине, коју је објаснио помоћник председника Општине Богатић, Никола Тошић.

„Доношењем ове Одлуке и Споразума, као њеног саставног дела, приступамо оснивању заједничке службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине, заједно са још девет општина и градом Лозница, који је носилац овог пројекта. Остале општине су Бајина Башта, Крупањ, Љубовија, Мали Зворник, Нова Варош, Осечина, Прибој, Сјеница и Пријепоље. Овим Споразумом и Одлуком ближе се одређује организација, сам начин рада, финансирање, као и сарадња са другим организацијама као што је Сектор за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова, или Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. Сам циљ закључивања овог споразума је оснивање заједничке службе, која ће радити на стварању отпорније заједнице и заједничког деловања  у циљу смањења ризика од катастрофа, организовање цивилне заштите, мапирање опасности и ризика, управљање током ванредних ситуација, ублажавање последица и брзог опоравка и обнове после катастрофа, као и заједничке активности на јачању административних и техничких капацитета, те географско-информационог система за потребе управљања цивилном заштитом“, рекао је Никола Тошић.

Одборници су потом подржали Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину непосредном погодбом катастарске парцеле у Глушцима, ради проширења гробља у овој Месној заједници, а потом и Одлуку о одређивању катастарских парцела на територији општине Богатић, која ће служити као сточна гробља.

"На бази дописа Мачванског управног округа, као и консултација и препорука републичке Ветеринарске инспекције, ми смо били у обавези да одредимо катастарске парцеле на територији наше општине, која ће служити као сточна гробља. У нацрту Одлуке наведене су само катастарске парцеле које су у искључивом власништву Општине Богатић, па ћемо у наредном периоду морати да се обратимо републичкој дирекцији за имовину, јер у Месним заједницама Бадовинци, Клење, Глоговац, Баново Поље и Салаш Црнобарски, располажемо катастарским парцелама које су у власништву Републике Србије", објаснио је Бранко Даниловић, начелним Општинске управе Општине Богатић.

На дневном реду нашло се и  именовање је Комисије за доделу јавних признања, на чијем челу је председник Општине Богатић, Милан Дамњановић, заменик председника Општине, Теодор Теодоровић, изабран је за заменика председника Комисије, док су за чланове именовани Душанка Ковачевић, Игор Рашевић, Дарко Машић и Драгослав Јосиповић.

На овом заседању разрешен је члан Општинског већа, Зоран Мијатовић, машински инжењер из Метковића а за новог члана Општинског већа именован  Иван Мутавџић, геометар из Метковића. Ову одлуку образложио је председник Општине, Милан Дамњановић.

„Разлог за мој овакав предлог се налази у томе што су нам потребни млади, енергични и мотивисани људи, који ће свакако у својој стручној области допринети  бржем и јачем развоју напретка наше општине“, истакао је Дамњановић.

У оквиру тачке одборничка питања за говорницом  се нашао одборник СНС из Црне Баре, Синиша Севић, који је предложио да се прилагоди одлука за додељивање новчаних средстава за новорођенчад, како неки од родитеља не би били дискриминисани, а потом је реч добио и одборник СПС из Клења, Горан Макунчевић, покренувши питање ко је одговоран за то што је Општина Богатић одбијена у овом конкурсном року у пројекту Министарства за енергетику, за повећање енергетске ефикасности и замене столарије, изолација, прелазак на еколошко грејање.

VRH