9. Jun. 2021 Одржана десета седница Скупштине Општине Богатић


Video prilog Десета седница СО Богатић
Video prilog Теодоровић: Гасификација Мачве брзо, решавају се проблеми водоснабдевања и канализације

Одборници у Богатићу расправљали су данас о деветнаест тачака дневног реда на десетој редовној седници Скупштине Општине. Усвојена је одлука о првом ребалансу буџету општине за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023.годину, коју је образложила Оливера Маштраповић, испред Одељења за привреду, финансије и локално-економски развој Општине Богатић.

„Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету планирана је на нешто вишем нивоу, структура прихода је значајно промењена. Прошла година је била специфична и у 2020.години и од 09.новембра, закључно са 02.фебруаром текуће године Општина Богатић није добила приход од пореза на зараде, због дуговања које је имала у централном регистру фактура. Порез на зараде је други по висини приход у буџету и тиме су се у потпуности нарушили наши параметри за планирање овогодишњег буџета. Након бројних анализа, месечним, некада и дневним, закључили смо да су наши приходи ове године прилично скромно планирани, те смо тако урадили ову измену,на начин што смо наше пореске приходе увећали у складу са извршењем са трећим, четвртим и петим месецом. У потпуности смо избацили приход од задуживања, тако да се рачун финансирања значајно изменио и уместо фискалног дефицита, ми сада имамо фискални суфицит. Истакла бих да су се трансферна средства значајно увећала у односу на планирана, а томе можемо да захвалимо пројекту који се односи на санацију несанитарне депоније у катастарској општини Совљак. Наиме, Министарство за заштиту животне средине ће определити средства за тај пројекат, који износи око 35 милиона, а услов је да Општина учествује са својим средствима. Други пројекат се односи на рачунарску мрежу и за то су трансферна средства већ добијена“, рекла је Оливера Маштраповић.

Одборници су подржали Програм гасификације насеља на територији општине Богатић и избор стратешког партнера, а ову тачку појаснио је Теодор Теодоровић, заменик председника Општине Богатић. Он је истакао да је инвеститор овог пројекта ЈП „Србијагас“, које је са изабраним пројектантом и извођачем радова, у потпуности ослободило Општину Богатић учешћа у финансирању процеса гасификације.

„На Општинском већу донели смо одлуку и улазимо у процес гасификације општине Богатић, а реализацију овог пројекта планирамо можда и до краја ове године, али сигурно почетком следеће. Гасификацијом наш буџет неће бити оштећен, јер цео пројекат радимо са јавним предузећем „Србијагас“, који ће финансирати све, од нацрта до коначне реализације. Извођач радова „Промонт“ спровешће сав тај посао. До сваког села у нашој општини ће доћи гас и свако домаћинство биће у могућности да се прикључи. Негде између 600 и 700 евра ће коштати прикључак, а видећемо да се тај износ подели на 36 месечних рата, како би сви могли да приуште. Свакако је за општину Богатић приоритет канализација и водовод. Претходиних дана доста се говорило о томе зашто гасовод, а не канализација. Што се тиче пројекта канализације, ми смо у завршној фази, остало је само да се заврши план детаљне регулације за Салаш Црнобарски, спремили смо документацију и надамо се да ћемо у октобру месецу потписати уговор у министарству за почетак изградње канализационе мреже на територији целе општине. Водовод је такође приоритет за наше грађане, следеће недеље имамо састанак у министарству. Радимо пројекат Црна Бара, Глоговац, Баново Поље, Салаш Црнобарски и Совљак, који ћемо ми као Општина финансирати. Пошто улазимо у пројекат канализације, веома је битно за привреду да имамо и гас, јер свака озбиљна општина уз ове две ставке има веће шансе за довођење инвеститора“, истакао је Теодор Теодоровић.

На седници је изгласан предлог измене Кадровског плана Општинске управе, Општинског правобранилаштва, стручних служби и Кабинета председника Општине за текућу годину, као и предлог Одлуке о боравишној такси.Одборници су дали сагласност на Извештај о раду Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ за 2020.годину и Програм рада ове установе за ову календарску годину. Усвојен је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавно-комуналног предузећа Богатић за први квартал 2021.године и Закључак којим се овом предузећу уступа на коришћење катастарска парцела у К.О. Богатић са објектима на период од двадесет година, ради организовања сточне пијаце.

Одлука о финансијској подршци домаћинствима у процесу унапређења енергетске ефикасности такође је усвојена, као и Правилник о суфинансирању мера енергетске ефикасности. За реализацију финансијске подршке домаћинствима у 2021.години Општина Богатић је из буџета издвојила два милиона динара.

Подржана је одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Богатић. Расправљало се и о Одлуци о јавним признањима општине Богатић, као и о одлуци о једногодишњим наградним студентским стипендијама.

Дата је сагласност за промену цена превоза путника у приградском саобраћају Друштву за производњу, промет и услуге „Мачва Експрес“, д.о.о. Бадовинци. Од 01.јуна цена карата у приградском саобраћају враћене су на цене које су важиле до 01.11.2018.године.

Закључак о покретању иницијативе за измену и допуну Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, а потом констатован престанак дужности председника Управног одбора Културно-образовног центра Богатић и усвојено Решење о именовању новог.

VRH