30. May. 2021 Саопштење кабинета председника општине Богатић Милана Дамњановића


"Сматрам да је важно да грађане упознамо са одлукама које доносе изабрани органи власти. Транспарентност и ефикасност у вршењу јавне функције мора да постане основни параметар у оцени нашег рада.

С тим у вези, постоји потреба да се шира јавност информише о још неколико значајних тачака дневног реда које је једногласно усвојило Општинско веће општине Богатић на седници одржаној дана 28. маја 2021. године.

Поред утврђивања предлога Програма гасификације насеља на територији општине Богатић, веома битна тачка односила се на утврђивање предлога Одлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске ефикасности. Општинским буџетом определили смо 2.000.000,00 динара за ову намену с којим ћемо суфинансирати следеће мере енергетске ефикасности:

1.Постављање термичке изолације зидова, кровова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору на породичним стамбеним објектима

2.Замену спољних прозора и врата и других транспарентних елемента термичког омотача са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима и

3.Набавку и инсталацију котлова или етажних пећи на дрвни пелет брикет, сечку, пиролизу дрвета за породичне стамбене објекте

Такође, изражавам задовољство чињеницом да смо донели Закључак о давању сагласности „Мачва експрес“ д.о.о Бадовинци на цене превоза путника у приградском саобраћају које ће почев од 01. јуна 2021. године бити враћене на ниво из 2018. године и у просеку ће бити знатно ниже него до сада. Додатна мера се односи на обезбеђивање бесплатног превоза свим грађанима преко 65 година старости, као и свим основцима".

VRH