25. Jan. 2021 Одржана седма седница Општинског већа општине Богатић
Дана 25.01.2021. године одржана је 7. седница Општинског већа oпштине Богатић. Чланови Општинског већа су разматрали укупно 37 тачака дневног реда. Присутно је било осам чланова Општинског већа, а седницом је председавао председник Општинског већа Милан Дамњановић. Најзначајнија тачка дневног реда била је утврђивање предлога Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна општине Богатић за 2020. годину Чланови Општинског већа, једногласно су утврдили предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којима општина Богатић учествује у суфинансирању активности одржавања и унапређења својстава зграда, као и предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о одређивању вршилаца комуналних делатности и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Богатић. Утврђен је предлог Решења о прибављању у јавну својину непосредном погодбом делова кат.парц. број 526 и 527 у К.О. Клење ради, окончања изградње тротора у МЗ Клење Међу тачкама дневног реда, нашле су се и три које су се односиле на програм пословања Јавно комуналног предузећа „Богатић“ - Богатић. Донето је Решење о образовању Савета за миграције општине Богатић, као и Решења о давању у закуп пословних простора у Клењу и Бадовинцима. Такође, донета су Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Привремених органа у дванаест Месних заједница.

VRH