13. Jan. 2021 У понедељак почиње упис за пољопривредне кредите намењене пролећној сетви 2021.

Обавештавају се пољопривредни произвођачи општине Богатић да почиње упис за пољопривредни кредит намењен за пролећну сетву 2021.године

Сви заинтересовани могу се пријавити у Шалтер сали Општинске управе Богатић, дана 18.01.2021.године у времену од 08 до 15 часова.

Потребна документација за кредит 2021:

1. Очитана (копирана) лична карта носиоца пољопривредног газдинства;

2. Потврда о активном статусу - Трезор;

3. Извод из регистра пољопривредног газдинства (сетвена структура, структура сточног фонда, подаци о газдинству) - Трезор;

4. Потврда о измиреним обавезама из Локалне-пореске администрације - Канцеларија број 13;

5. Пореско уверење - Консолидовани упит стања - Управа прихода;

6. Контролна листа о спровођењу активног надзора - Ветеринарска;

7. Потврда о вакцинацији свиња у последњих 12 месеци (лична евиденција), или извод из ветеринарске базе о обележавању свиња у последњих 12 месеци - Ветеринарска;

8. ТБЦ за говеда која су утоварена последњих 12 месеци - Ветеринарска;

9. Промет из пословне банке од 01.01.2020.године до дана вађења;

10.Биланс успеха 31.12.2019. године (за оне који су у ПДВ-у).

Попуњавање захтева по предвиђеном датуму у канцеларији број 65.

Документи
VRH