22. Oct. 2020 Одржана трећа седница Општинског већа општине Богатић
Дана 22.10.2020.године одржана је 3.седница Општинског већа oпштине Богатић. Чланови Општинског већа су разматрали укупно 6. тачака дневног реда.

Присутно је било свих девет чланова Општинског већа, а седницом је председавао председник Општинског већа Милан Дамњановић.

Најзначајнија тачка дневног реда је била Утврђивање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Богатић за 2020. годину са пројекцијама за 2021. годину и 2022. годину.

Такође, чланови Општинског већа су утврдили предлог Одлуке о давању сагласности о конверзији потраживања општине Богатић у капитал Предузећа за водне путеве "Иван Милутиновић" - ПИМ А.Д., као и предлог Решења о Утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Богатић и одређивање просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони.

Међу тачкама дневног реда, нашли су се и Закључак о доношењу Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Богатић за 2020. годину, као и Утвђивање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку о првој измени и допуни Статута Народне библиотеке "Јанко Веселиновић" Богатић.

Све тачке дневног реда су једногласно усвојене.

VRH