5. Oct. 2020 Одржана друга седница Општинског већа општине Богатић


Дана 05.10.2020.године одржана је 2.седница Општинског већа oпштине Богатић.

Чланови Општинског већа су разматрали укупно 16. тачака дневног реда.

Седницом је председавао председник Општинског већа Милан Дамњановић. Најзначајнија тачка дневног реда је утврђивање предлога Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, без накнаде, инвеститору привредном друштву "SENSUSS STILL"доо Богатић. (нa земљишту од 3,16 хектара планирана је изградња хладњаче и сушаре са 70 запослених).

Такође, чланови Општинског већа су утврдили предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности Предшколске установе "Слава Ковић" у Богатићу, као и предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Богатић за 2019. годину.

Међу тачкама дневног реда, нашли су се и утврђивање предлога Одлуке о формирању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Богатић, као и доношење Закључка о давању сагласности на Одлуку о IV измени одлуке о утврђивању цена комуналних производа и услуга ,Јавног комуналног предузећа "Богатић" - Богатић.

Једногласно су усвојена и Решења о одабиру пројеката/програма Удружења грађана из области друштвеног и хуманитарног рада, који ће се суфинансирати из буџета општине Богатић у 2020. години и Решења о одабиру пројеката/програма Удружења грађана из области културе,  који ће се суфинансирати из буџета општине Богатић у 2020. години.

Утврђен је предлог Одлуке о усвајању Стратегије о управљању ризицима општине Богатић, као и предлог одлуке о другој измени Одлуке о постављању и уклањању монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама на територији општине Богатић.

VRH