31. Dec. 2019 ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се сва удружења грађана из области друштвеног и хуманитарног рада , удружења из области културе, удружења предузетника и цркве и верске заједнице да су сходно Уговорима о додели средстава за суфинансирање програма/пројеката из наведених области у 2019.години да су у обавези да до 15.01.2020.године (среда) доставе НАРАТИВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ о утрошку средстава. Обрасце извештаја можете преузети са сајта општине или у просторијама Општинске управе Општине Богатић, канцеларија бр. 44. ОПШТИНСКА УПРАВА

Документи
VRH