20. Dec. 2019 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одељење за привреду, финансије и локални-економски развој и Општинско веће Општине Богатић на основу члана 42. става 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“,бр. 54/2009,73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017 и 95/2018) који каже да „локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт Одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету

“ ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ СЕ ЈАВНА РАСПРАВА О ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2020.ГОДИНУ ОДРЖАТИ У ПОНЕДЕЉАК, 23.12.2019.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА У МАЛОЈ САЛИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ.

Обавештење о одржавању јавне расправе и Нацрт Одлуке о буџету за 2020.годину можете преузети на званичној интернет страници Општине Богатић www.bogatic.rs

Документи
VRH