15. Dec. 2019 ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ У ПОСЕТИ ГЕОТОПЛАНИ СИМБАХ-БРАУНАУ ТЕРМАЛ 2 – АУСТРИЈА


Делегација општине Богатић, коју је предводио председник Општине Ненад Бесеровац и Рударско-геолошког факултета Београд, на челу са проф.др. Дејаном Миленићем, у организацији Компаније „Рехау“ – регинални центар за Југоисточну Европу у Бечу, коју су представљали Кристијан Мрацек, руководилац сектора предизолованих цевних система и обновљивих извора енергијекомпаније „Рехау Аустрија“ и Душан Тодоровић, директор „Рехау Србија“, посетили су 11. децембра, Геотоплану Симбах-Браунау Термал 2, која се налази на Немачко-Аустријској граници у Немачком делу територије, а која је изграђена и пуштена у рад 2000. године у оквиру пројекта прекограничне сарадње две државе. Студијска посета је уприличена у циљу упознавања партнера, са могућностима искоришћења хидрогеотермалних потенцијала за загревање становништва у насељеном месту Богатић.

Иначе Геотоплана Симбах-Браунау Термал 2, заузима простор око једног хектара, а на истој парцели су два бунара, експлоатациони из кога се експлоатише термална вода температуре 80 степени, са самоизливом од 30 л/с, који се уз помоћ потапајућих пумпи, које се налазе на 200м дубине, подиже на 90 л/с и упојни у који се искоришћена вода под притиском од 9 бара, враћа у земљу. Топлана 80% енергије производи из геотермалног потенцијала, а осталих 20% из гаса и испоручује је за 860 купаца, што становништву, што привреди, што јавним установама, у два града. Дужина мреже је око 42км, а за пројектовање и изградњу биле су потребне 4 године.Читава инвестиција са пројектовањем, бушењем два бунара, на дубину преко 1.800м, изградња топлане и мреже је коштала 24 милиона еура.

„Веома смо задовољни оним што смо данас видели, јер потврђује да наша жеља и идеја да загрејемо читаво насеље Богатић са изворишта ББ-2, није нереална и да најављујући другу фазу искоришћења геотермалних потенцијала, нисмо правили маркетинг, већ реално сагледали могућности. Ми смо већ кренули у неке, да их тако назовем припремне радње и од Министарства рударства и енергетике, добили Решење о истражном праву за бушотину ББ-2(бр.решења 310-02-00891/2019-02 од 03.10.2019.године), а следећи корак је овера резерви, односно израда Елабората, након једногодишњих свакодневних мерења температуре, притиска и нивоа воде, као и четири велике анализе у четири годишња доба, што је услов за добијање Експлоатационог права. Наравно, са факултетом ћемо израдити Студију могућности, која треба да потврди оправданост и процену вредности пројекта, а од наших партнера из „Рехауа“ смо добили обећање, да ће за потребе израде студије, за потребе општине Богатић, без надокнаде извршити хидрауличке прорачуне. Верујем да ћемо средства за реализацију овог пројекта обезбедити из домаћих и иностраних фондова или уз помоћ приватних партнера, обзиром да је претпоставка да у односу на дужину мреже (око 20км) и бушотине, која већ постоји, трошкови бити неупоредиво мањи, него при изградњи топлане, коју смо имали прилику да посетимо“, изјавио је Ненад Бесеровац, председник општине Богатић. Проф.др. Дејан Миленић истакао је да на основу статистичких података, које је његов тим већ прикупио на терену, везано за број потрошача, просечну квадратуру и енергетску ефикасност објеката, површину и густину насељеног места Богатић и потенцијал од преко 10 мегавата који је на располагању из бушотина ББ-2 (8) и неискоришћне енергије из ББ-1 (преко 2), постоји довољна количина енергије да се подмири загревање читавог насеља.

VRH