11. Oct. 2019 ПОТПИСАН УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДУГОГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ


Данас 11.10.2019.године у просторијама Општине Богатић, након што су одборници Скупштине општине Богатић на 30.седници одржаној 11.09.2019.године усвојили Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора, потписан је Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и дугогодишњег одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Богатић између Општине Богатић и приватног партнера „РЕСАЛТА“ Друштва за енергетске услуге доо Стари Град-Београд и ESCO ELIOS доо Нови Сад. 

Предмет уговора јесте спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије и одговарајућег смањења емисије СО2, као и смањења оперативних трошкова.

VRH