2. Sep. 2019 ОДРЖАНА 38.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА


Данас 02.09.2019.године у Богатићу одржана је 38.седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло је се 28 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о задуживању Општине Богатић у 2019.годину, ради финансирања капиталних инвестиционих расхода намењених за реконструкцију улица на територији општине Богатић, а по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија. Такође, у складу са Законом о буџетском систему усвојене су прве измене и допуне финансијских планова председника Општине Богатић, Општинског већа, Скупштине општине, Општинске управе Општине Богатић и Општинског правобранилаштва за 2019.годину. Чланови Општинског већа утврдили су предлоге Закључака о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Богатић“ Богатић, предлог друге измене Посебног програма коришћења субвенција и средстава буџета општине Богатић за 2019.годину ЈКП „Богатић“ Богатић, предлог друге измене Програма пословања ЈКП „Богатић“ Богатић за 2019.годину, предлог Правилника о раду ЈКП „Богатић“ Богатић. У складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе донета је Одлука о расписивању конкурса за попуњавање положаја у Општинској управи – постављење начелника Општинске управе Општине Богатић, образована конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса и утврђен предлог текста Јавног конкурса. На овој седници за в.д. начелника Општинске управе постављен је Бранко Даниловић, дипл. правник из Клења. Чланови Општинског већа Општине Богатић утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и дугогодишњег одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Богатић. У наставку седнице чланови Општинског већа донели су одлуке о покретању поступака за давање у закуп пословних простора у месним заједницама, као и решења о давању у закуп пословних простора у поступцима јавних надметања...

VRH