28. Jun. 2019 ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА СИСТЕМУ ДАЉИНСKОГ ГРЕЈАЊА


 

У среду, 26.06.2019.године након прикључења подстаница на електроенергетску мрежу, уз присуство овлашћених инжењера извођача радова: Милана Миловановића за грађевинске радове, Ивана Живановића за машинске радове, Бранка Kалања за електротехничке и аутоматичарске радове, затим представника надзора, Саобраћајног института ЦИП Зорана Дракулића и Марка Kракера, као и овлашћених представника произвођача циркулационих пумпи "ГРУНДФУС" које су инсталиране у подстаницама, пуштањем воде са геотермалног извора ББ1 у систем, успешно је обављена проба на новоизграђеном систему даљинског грејања.

"После данашње успешне пробе система, практично можемо објавити да су сви уговорени радови на изградњи топловода завршени. Оно што нас очекује у наредном периоду, до почетка грејне сезоне, јесте израда пројекта изведеног стања, технички пријем, издавање употребне дозволе и укњижба новоизграђеног објекта", изјавио је Ненад Бесеровац, председник општине Богатић.

VRH