25. Jun. 2019 Потписан уговор о прикључењу Регионалној депонији „Срем-Мачва“


У згради Скупштине Општине Богатић данас је закључен уговор о пружању услуга одлагања комуналног отпада на Регионалну депонију „Срем-Мачва“. Сагласност на нацрт уговора дали су представници градова оснивача депоније, Сремска Митровица и Шабац, као и председник Општине, Ненад Бесеровац, и в.д директора Јавно-комуналног предузећа Богатић, Владан Попадић.

„Закључењем уговора створили смо могућност да комплетан комунални отпад из општине Богатић депонујемо на регионалну депонију. Техничке могућности постоје, већ од 01.јула можемо да стартујемо, а с обзиром да ћемо за трошкове одлагања морати да обезбедимо одређена средства, став руководства Општине и менаџмента ЈКП Богатић је да грађане још не укључујемо у ту причу и не правимо им додатне трошкове. Средства за ову годину обезбедићемо из општинског буџета и пословних прихода Јавно-комуналног предузећа. Бенефити су заиста велики, осим што ћемо одлагати овај отпад који сада организовано прикупљамо на неких 50 одсто територије, моћи ћемо и да санирамо привремене депоније. Већ крећемо у пројектовање и санацију још две депоније, поред две које смо завршили, и надам се, уз помоћ Министарства за заштиту животне средине и средстава из Европских фондова, да ћемо бити у могућности да трајно решимо проблем одлагања комуналног отпада са територије наше општине“, рекао је Ненад Бесеровац.

Јавно комунално предузеће Регионална депонија “Срем-Мачва”за претежну делатност има послове претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљање секундарним сировинама на територији града Шапца и Сремске Митровице, а Богатић је прва од општина која се прикључила овој Регионалној депонији.

„Збрињавање комуналног отпада јако је значајно за очување животне средине, а Регионална депонија има капацитете за прикључење и осталих општина у региону. Битно је нагласити да је општина Богатић прва општина из које ће се комунални отпад транспортовати на нашу депонију“, изјавио је Раде Живковић, в.д. директора ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“.

Стање у областима управљања, рециклирања и одговорног поступања са отпадом у нашој земљи генерално је лоше и негативно се одражава на јавно здравље и животну средину, што би овај пројекат у нашем региону могао да побољша, наводе потписници Уговора.

„Реализацијом пројекта стварају се услови за унапређење самог система управљања отпадом. До сада је сав дневни прикупљени отпад из наше општине завршавао на централној депонији Нишно поље, а сада ће се створити услови да се он одвози на Регионалну депонију. Битно је напоменути да се цене услуга Јавно-комуналног предузећа Богатић према самим корисницима неће повећавати. Овим пројектом ствара се могућност да се бар део наше депоније Нишно поље, која ће и даље бити у употреби, ослободи и створе услови за раздвајање отпада“, навео је в.д. директора ЈКП Богатић, Владан Попадић.

Регионална депонија у Сремској Митровици једна је од ретких санитарних депониија у Србији где се примењују европски стандарди. Почела је са радом пре пет година, предвиђено је да опслужи више од две стотине хиљада становника Шапца и Сремске Митровице, а у плану је да услуге депоније, поред општине Богатић, користи и општина Шид.

VRH