6. Jun. 2019 Представљен нацрт плана детаљне регулације државног пута I Б реда Шабац - Лозница у општини Богатић и државног пута I Б реда Слепчевић - Гранични прелаз Павловића мост Бадовинци

Нацрт плана детаљне регулације за нови пут који треба да прође преко општине Богатић, као и позив за јавни увид.

Документи
VRH