17. Apr. 2019 ОПШТИНИ БОГАТИЋ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Општини Богатић одобрена су средства Националне службе за запошљавање за финансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2019.години. Програми или мере активне политике запошљавања реализују се сагласно условима и критеријумима из јавних позива за 2019.годину које Национална служба за запошавање реализује у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2019.годину.

За реализацију програма и мера активне политике и то за програме јавних радова и субвенција за самозапошљавање обезбеђена су средства у укукпном износу од 5.882.352,94 динара, од чега је Општина Богатић издвојила средства у износу од 3.000.000,00 динара, а Национална служба за запошавање средства у износу од 2.882.352,94 динара.

Општина Богатић ће на основу Одлуке о одобравању средстава до 08.маја 2019.године потписати Споразум о уређивању међусобних права и обавеза са Националном службом за запошљавање, а до 31.05.2019.године расписати јавне позиве за све програме и мере.

VRH