2. Apr. 2019 OДРЖАНА 35. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ


Дана, 01.04.2019.године одржана је 35.седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа разматрали су 9 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа, по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде утврдили су предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Богатић за 2019.годину којим се даје преглед пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама, културама и корисницима у државној својини.

Чланови Општинског већа су усвојили Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Богатић за 2018.годину у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. На основу Закона о јавној својини и Закона о планирању и изградњу чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о изради пројекта парцелације кат.парцеле 4081. КО Богатић чији је циљ израде да се створи више катастарских парцела, ради лакшењг располагања истим.

У наставку седнице чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић за 2018.годину и сагласност на Одлуку о другој измени Статута НБ „Јанко Веселиновић“ Богатић. Чланови Општиског већа дали су сагласност на закључење Меморандума о пословној сарадњи Општине Богатић и Привредног друштва „TRIUMPH MOTO“ доо Ариље којим се утврђује општи оквир за сарадњу у реализацији поступка изградње хладњаче за воће и поврће са припадајућим сушарама на територији општине Богатић.

VRH