17. Oct. 2018 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕДСТАВИЛО НАЦРТ ЗАКОНА О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ СТАНОВНИШТВАДана 16.10.2018.године, у Београду, у Клубу Народних посланика Министарство државне управе и локалне самоуправе представило је Нацрт Закона о Централном регистру становништва. Испред Општине Богатић скупу су присуствовали Ненад Бесеровац, председник Општине и Небојша Петронић, помоћник председника Општине.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић приликом представљања Нацрта Закона о Централном регистру становништва оценио је да је то круна свега што је урађено у области дигитализације регистара, а што је започето доношењем Закона о општем управном поступку 2016. године.

“Тада је уведена обавезна размена докумената између служби управе, уместо да исте доносе грађани, којима је обећано да ће управа "сваким кораком ићи даље од оне која је била препозната по дугим редовима, папирима, нелогичним трошковима, по томе да је трошила и време и живце и томе да је увек фалио један папир", рекао је министар.

Он је нагласио да је од тада направљен низ корака који су водили ка стварању Централног регистра становништва, свеобухватне евиденције са свим подацима о грађанима.

Овим законом се уређује успостављање и вођење, садржина, начин коришћења, као и друга питања од значаја за успостављање и вођење Централног регистра становништва Републике Србије.

Сврха успостављања Централног регтистра је постојање јединствене, централизоване и поуздане државне базе података која садржи тачне и ажурне податке о становништву Републике Србије у електронском облику прописане овим законом и која омогућава свим државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине и локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебно органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна овлашћења да послове из својих надлежности обављају на поуздан, економичан и ефикасна начин, заснован на централизованим, обрађеним, тачним, ажурним и поузданим подацима добијеним са једног места – из Централног регистра, као и да се на основу података из Централног регистра обезбеде поуздани подаци у базама података које органи воде на основу других прописа.

VRH