28. Dec. 2011 Predstavljen Projekat Termalna Rivijera

Predstavljen Projekat Termalna Rivijera
Predstavljen Projekat Termalna Rivijera
Predstavljen Projekat Termalna Rivijera
Predstavljen Projekat Termalna Rivijera
Predstavljen Projekat Termalna Rivijera
Predstavljen Projekat Termalna Rivijera
Video prilog  Predstavljen Projekat Termalna Rivijera

Neosporna je èinjenica da Opština Bogatiæ leži na istinskom vodenom bogatstvu,koje na žalost do sada nije iskorišæeno.Neprocenjiva vrednost geo-termalnih izvora otkrivena je još pre više od 30 godina,ali besparica,a pogotovo sve što se izdogaðalo na ovim prostorima tokom 90-ih godina prošlog veka,onemoguæili su realizaciju bilo kakvih projekata.Ipak konaèno je i na tom planu,èini se nešto poèelo da se preduzima.Preduzeæe Termalna Rivijera-Bogatiæ ima ozbiljne namere da veliko geo-termalno bogatstvo Maève iskoristi na najbolji moguæi naèin.Ovaj veliki projekat bi trebao da bude graðen po fazama,pri èemu bi prva tkz.A-faza trebala da bude puštena u rad 1-og Juna 2012-e godine.Prva faza bi se sastojala od izgradnje velikog rekreativnog bazena povrsine 3650m. koji bi imao i posebne masažne kade,otprilike bi ih bilo 90,dok bi na sredini tog malog kompleksa bio šank-pult sa slapovima.Ispod bi se nalazile tehnièke prostorije,a pored bi bio i bazen sa svim prateæim atrakcijama namenjenim deci.Celokupan kompleks bi trebao da obuhvati veliki Akva-Park,zatim wellness i spa-centar kao i bazen za decu.U celini bi trebao da bude završen 2016-e godine.Opština Bogatiæ je prepoznala znaèaj jednog ovakvog projekta,koji bi mogao pored gotovo 500 novih radnih mesta,da omoguæi i svojevrsni procvat turizma na prostorima Bogatiæa i Maève.Naime procene su da bi ovaj kompleks, u buduænosti mogao godišnje da privuèe i do 600.000.posetilaca,zbog vrlo povoljnog geografskog položaja,blizine granice dveju susednih država Bosne i Hercegovine i Hrvatske,kao i neposredne blizine dva najveæa grada u našoj zemlji-Beograda i Novog Sada.Poèetak radova na izgradnji ovog kompleksa budi nadu da æe pre ili kasnije projekat zaista i biti ostvaren,pri èemu nikada ne treba iz vida gubiti èinjenicu da lokalna vlast ima višestruki interes da ovaj projekat ugleda svetlost dana,te da æe shodno svojim objektivnim moguænostima uèiniti sve da on zaživi.

VRH