27. Dec. 2011 Velikani se ne zaboravljaju

Velikani se ne zaboravljaju
Velikani se ne zaboravljaju
Video prilog Velikani se ne zaboravljaju
Video prilog Velikani se ne zaboravljaju

Jedan od najznaèajnijih dogaðaja,koji je obelezio ovu veæ odlazecu godinu, pogotovo na kulturnom planu je proslava 50-godišnjice uruèivanja Nobelove nagrade našem velikom književniku i diplomati-Ivi Andricu.Od mnogih osporavan i èesto,potpuno pogrešno navoðen kao simbol netrpeljivosti na prostorima bivše Jugoslavije,ovaj van svake sumnje izuzetan stvaralac ostavio je neizbrisiv trag ne samo u našoj književnosti,veæ i u kulturi u celini. Takav jubilej nije smeo da proðe nezapaženo ni za uèenike i profesore Maèvanske Srednje Škole u Bogatiæu,koji su prigodnim jednoèasovnim programom obeležili taj znaèajan kulturni dogaðaj.Pored ustaljenih osvrta na život i delo velikog književnika,maèvanski školarci su pokazali i svoje vlastito recitatorsko i verbalno umeæe kroz svojevrsnu pozorišnu izvedbu odlomaka,iz široj èitalaèkoj publici najpoznatijih Andriæevih dela.Znaèajan doprinos ovoj priredbi dao je i Kulturno-Obrazovni centar u Bogatiæu kao i Biblioteka,koja nosi ime Janka Veselinoviæa-poznatog maèvanskog književnika, kroz zajednièku pripremu ovog za Bogatiæ i njegovu kulturnu scenu izuzetno velikog dogaðaja.Ne smeju se zaboraviti ni profesori i drugi struènjaci u Maèvanskoj Srednjoj Školi koji su odgovarajuæim i struènim pristupom temi,kod svojih uèenika izgradili svest o znaèaju obeležavanja ovog kulturnog dogaðaja.Bilo bi jako lepo kada bi ovakvih dogaðaja na kulturnoj sceni Bogatiæa i Maève bilo mnogo više.U svakom sluèaju ostaje realna nada da æe u perspektivi kultura u Bogatiæu konaèno pronaæi svoje mesto pod suncem.

VRH