26. Dec. 2011 Na 30.sednici Skupštine opštine Bogatiæ usvojen budžet za 2012 god.

 Usvojen budžet za 2012 god
Usvojen budžet za 2012 god

Na 30. sednici Skupštine opštine Bogatiæ, kojoj je danas prisustvovalo 30 odbornika, odlukom veæine usvojen je budžet opštine Bogatiæ za 2012, koji æe zahvaljujuæi novom zakonu o finansiranju lokalnih samouprava biti uveæan. Sednicom je predsedavao predsednik skupštine Vladimir Stevanoviæ a na dnevnom redu našlo se èetrnaest taèaka. Skupština je, pored budžeta, dala saglasnost i na operativni plan zimskog održavanja puteva u opštini i na program ureðivanja gradjevinskog zemljišta i rekonstrukcije i sanacije lokalnih puteva i ulica. Ovo je poslednja sednica SO Bogatiæ održana u ovoj godini, a naredna 31. održaæe se u roku od mesec dana.

VRH