24. Dec. 2011 Èista voda, mnogo vredi

Èista voda, mnogo vredi
Èista voda, mnogo vredi
Video prilog Èista voda, mnogo vredi

Stara izreka da su deca naše najveæe bogatstvo, èesto nema odgovarajuæu podlogu u stvarnosti koja nas okružuje.Dokaza za to ima èak i u našem najbližem okruženju. Ipak stièe se utisak da se u poslednje vreme konaèno nešto menja.Kao pozitivan primer u prilog prethodno navedenoj tvrdnji je najnoviji potez lokalne samouprave, uz èiju pomoæ je nedavno preureðena kompletna vodovodna mreža u Osnovnoj školi u maèvansom selu Glogovcu.Škola koja nosi ime po poznatom maèvanskom književniku Janku Veselinoviæu,izgraðena je još polovinom prošlog veka,taènije 1951-e godine. Vodovodna mreža je izgraðena sedamdesetih godina 20-og veka, i od tada nije rekonstruisana.Pre nekoliko meseci odgovarajuæim analizama je utvrðeno da je voda bakteriološki neispravna, te da ne sme da se pije.To je predstavljalo veliki problem za 30 uèenika koji pohaðaju ovu školu, te su uèenici bili prinuðeni da pijaæu vodu donose od kuæe. Zahvaljuæi potezu lokalne vlasti tome je došao kraj.Voda je sada nakon potpuno rekonstruisane vodovodne mreže, te novih provera na dubini od 35 metara, potpuno ispravna i može da se koristi za piæe.Pored nove vodovodne mreže,Osnovnoj školi u Glogovcu obezbeðeno je i bolje snabdevanje strujom jer je i taj deo školske infrastrukture delimièno obnovljen, a u Novoj godini škola æe moæi da se pohvali i novim sistemom zagrevanja,s obzirom da æe u Januaru biti rekonstruisano i centralno grejanje.Ovaj pozitivan primer brige za uslove školovanja naše dece,trebao bi da bude podstrek za dalje i koliko god je to moguæe veæe poduhvate u tom pravcu.

VRH