19. Oct. 2017 ОПШТИНА БОГАТИЋ ПРИСТУПИЛА МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ “DANUBE REGION LEADING GEOTHERMAL ENERGY (DARLINGe)


У Будимпешти (Мађарска), дана 18.10.2017.године одржан је састанак партнера међународног пројекта “DANUBE REGION LEADING GEOTHERMAL ENERGY (DARLINGe).Овом састанку присуствовали су представници партнера из Мађарске, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније и Србије. Испред Oпштине Богатић овом састанку присуствовали су Ненад Бесеровац, председник Општине и Небојша Петронић, помоћник председника Општине. Овом приликом председник Општине Ненад Бесеровац, потписао је Споразум о учешћу Општине Богатић на наведеном пројекту.

У реализацији пројекта учествује 15 партнера из шест држава у окружењу, представљени геолошким институтима, универзитетима, индустријским сектором, развојним агенцијама из области енергетике, министарствима и општинама. Водећи партнер на пројекту je Maђарски геолошки и геофизички институт,a испред стручног тима Рударско-геолошког факултета проф.др Дејан Миленић. Пројектом су обухваћени централни и југоисточни делови Дунавске регије, укупне површине око 92.000 км2 и то: јужни делови Мађарске, североисточни делови Словеније, северни делови Хрватске, западни делови Републике Српске и централни и северни делови Босне и Херцеговине и северни делови Србије (Војводина, Мачва и северни део града Београда) и западни делови Румуније.

Основни циљ пројекта је повећање енергетске ефикасности и сигурности кроз промовисање одрживог коришћења геотермалних ресурса, пре свега у сектору топлификације објеката у делу Дунавске регије.

Пројекат ће бити финансиран из програма транснационалне сарадње Интеррег-а Дунав 2014-2016. Укупна вредност пројекта је 2.525.760,70, еур-а, од чега ће 1.612.249,99 еур-а бити финансирано из средстава ЕРДФ фонда, а 534,646 еур-а из средстава ИПА II и 378.864,11 еур-а из националних средстава. Овим пројектом Општина Богатић добиће средства у износу око 30.000,00 еур-а, која ће бити искоришћена за израду Студије о детаљним геотермалним истраживањима и оцени могућности производње топлотне и електричне енергије из геотермалних ресурса на територији општине Богатић.

VRH