17. Oct. 2017 ОДРЖАНА 16. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данас, 17.10.2017.године, одржана је 16. седница Општинског већа Општине Богатић. Међу значајнијим тачкама дневног реда, чланови Општинског већа донели су Решење о постављењу начленика Општиске управе Општине Богатић. За начелника Општинске управе постављена је Светлана Михаиловић дипл.правник из Шапца. Између осталог чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама које представљају приход остварен делатношћу Општинске управе Општине Богатић, предлог Одлуке о другој измени и Одлуке о задуживању општине Богатић за 2016.годину, утврдили предлог Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Богатић и одређивање просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони.

VRH