17. Oct. 2017 ОПШТИНА БОГАТИЋ ЗАКЉУЧИЛА УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА – ТОПЛОВОДА


Дана 10.10.2017.године, председник Општине Богатић Ненад Бесеровац, у име Општине потписао је Уговор о извођењу радова на систему даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу са изабраним понуђачем ГП. „Комбо“ Београд. Крајем прошле године, Лабораторија за геотермалну енергију и енергетску ефикасност Департмана за хидрогеологију, Рударско-геолошког факултета, Универзитета у Београду, је за рачун општине Богатић израдила „Студију могућности коришћења хидрогеотермалне енергије за потребе даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу која је показала коначну оправданост реализације овог пројекта и предложила отворен, прстенаст систем загревања јавних установа без класичне топлане. Овим пројектом биће обухваћени објекти ПУ.“Слава Ковић“ Богатић, ОШ. „Мика Митровић“ Богатић, Мачванска средња школа са спортском халом, зграда општине, зграда Основног суда, зграда Полицијске станице, управна зграда ЈКП „Богатић“ и зграда Центра за социјални рад „Богатић“. Средства у износу од око 120.000.000,00 динара са ПДВ-ом за реализацију пројекта обезбеђена су путем кредитног задужења Општине и у буџету општине Богатић. Очекивана финансијска уштеда на годишњем нивоу износиће око 100.000,00 –ЕУР-а.

ВИДЕО ПРИЛОГ РТС-а  www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/2906349/toplotne-pumpe-smanjuju-izdatke-za-struju-i-grejanje.html 

VRH