13. Oct. 2017 XIV sednica SO Bogatiæ


Video prilog

Odbornici u Bogatiæu zasedali su danas na èetrnaestoj redovnoj sednici Skupštine opštine, a na dnevnom redu našlo se dvadesetšest taèaka. Sednica je otvorena davanjem saglasnosti na predloge odluka o izmeni i dopuni odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite opštine Bogatiæ i predloga odluke o utvrðivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodreðeno vreme u javnom sektoru.

Raspravljalo se i o predlogu rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu, za potrebe proširenja mesnog groblja u Bogatiæu, kao i o razrešenju predsednika i èlanova nadzornog odbora JP „Parking servis“ Bogatiæ.

Na sednici su usvojeni i predlozi rešenja o razrešenju starih i imenovanju novih èlanova komisije za odnose sa verskim zajednicama i èlanova komisije za sport. Nekoliko odbornika uzelo je reè u okviru ove taèke i navelo da bi sportski uspesi dece iz opštine Bogatiæ ubuduæe trebalo da budu adekvatno nagraðeni.

Usvojeni su i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju èlanova upravnih odbora Centra za socijalni rad “Bogatiæ”, KOC “Bogatiæ”, TOOB “Bogatiæ”, PU “Slava Koviæ” i Doma zdravlja “Bogatiæ”. Nakon podnete ostavke direktora JKP „Bogatiæ“, Slobodana Ðurkoviæa, odbornici su usvojili rešenje o konstataciji prestanka funkcije, a na sednici je za vršioca dužnosti imenovan Aljoša Gariboviæ, diplomirani pravnik iz Šapca.

Odbornici su usvojili predlog rešenja o postavljenju sekretara Skupštine Opštine Bogatiæ, Milutina Koviæa, na èetiri godine, zbog prestanka funkcije bivšeg sekretara, Sandre Miškoviæ, koja je poèetkom meseca podnela ostavku iz liènih razloga.

Konstruktivna rasprava nastavila se u okviru poslednje taèke dnevnog reda, kada su se odbornici smenjivali za govornicom, ukazujuæi na aktuelne probleme u mesnim zajednicama koje predstavljaju. Odbornièka pitanja odnosila su se na nasip, parcelu stoène pijace i vrtiæ u Badovincima, postavljanje trotoara i asfaltiranje ulica, kao i problem sa uliènom rasvetom i psima lutalicama u celoj opštini Bogatiæ.Predsednik Opštine, Nenad Beserovac, odgovorio je na veæinu odbornièkih pitanja

VRH