22. Oct. 2016 Одржана 4. Седница Општинског већа Општине Богатић


У петак 21.10.2016.године одржана је 4.седница општинског већа Општине Богатић.

Међу значајнијим тачкама чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Богатић за 2016.годину, као и предлог Закључка о давању сагласности на Споразум о међусобној сарадњи између Брјанског градског Совјета народних депутата (град Брјанск- Руска Федерација) и Општине Богатић. Такође, утврђен је предлог Одлуке о оснивању друштва са органиченом одговорношћу "Меморијални центар за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера" чији су оснивачи Република Србија, град Лозница и општине Богатић, Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Љубовија и Крупањ.

У циљу припреме локалне самоуправе за IPARD II Програм за Србију 2015-2020 годину, уговор између Србије и Европске Уније којим се регулише начин финансирања пољопривреде и руралног развоја Србије током претприступног периода донета је одлука о ангажовању експерта на пројекту израде Стратегије руралног развоја Општине Богатић и формирање локално-акционе групе.

Такође, прихваћена је понуда Рударско-геолошког факултета, Универзитета у Београду о изради Студије могућности коришћења хидрогеотермалне енергије за потребе даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу.

Чланови Општинског већа су поред осталих, усвојили и закључак о давању сагласности на Статут ЈКП "Богатић" Богатић, закључак о давању сагласности на Оперативни план зимског одржавања општинских путева и улица за зимски период 2016/2017 годину, као и закључак о давању сагласности на Извештај о раду и Програм рада центра за социјални рад...

VRH