1. Oct. 2016 Osma Izložba goveda simentalske rase i ovaca virtemberg






Video prilog Osma Izložba goveda simentalske rase i ovaca virtemberg

Maèvanski stoèari, osmu godinu za redom, pokazali su genetski potencijal iz svojih štala, na Izložbi goveda simentalske rase i ovaca virtemberg. Organizator manifestacije je Direkcija za poljoprivredu i selo opštine Bogatiæ, pokrovitelj opština Bogatiæ uz podršku mnogobrojnih sponzora.

I ove godine akcenat je bio na kvalitetu izloženih grla, stoga se komisija za selekciju pridržavala strogih kriterijuma za odabir. Izloženo je 88 grla simentalske rase i 6 kolekcija ovaca rase virtemberg. Izložbu je otvorio direktor Direkcije za poljoprivredu i selo Dušan Tufegdžiæ. Èlanovi struène komisije konstatovali su napredak u kvalitetu izloženih goveda i istakli znaèaj ovakvih izložbi za unapreðenje stoèarstva. Najvažniji kriterijumi za ocenjivanje su poreklo, spoljašnji izgled, kao i pripremljenost grla za izložbu.

“Opština Bogatiæ je uprkos svim poteškoæama u stoèarstvu vezanim za pojavu nodularnog dermatitisa, uspela da organizuje manifestaciju koja je od velikog znaèaja za razvoj govedarstva u Maèvi”, izjavio je Vlada Panteliæ, zamenik direktora Instituta za stoèarstvo.

U kategoriji junica, pobedilo je grlo vlasnika Radisava Krajèinoviæa iz Glogovca, u grupi prvotelki, grlo Dragana Vladimiroviæa iz Klenja, a nagradu za najbolju muznu kravu na izložbi dobio je Veroljub Iliæ iz Klenja.

Apsolutna šampionka izložbe je muzna krava vlasnika Siniše Ljubaniæa iz Bogatiæa. Nagrada za pobednièku kolekciju ovaca rase virtemberg pripala je Joviši Todiæu iz Dublja, dok je titula apsolutnog šampiona izložbe za najboljeg ovna, pripala Goranu Èoliæu iz Bogatiæa. Diplome, zahvalnice, pehare i poklone sponzora, uruèio je direktor Direkcije za poljoprivredu i selo - Dušan Tufegdžiæ, a organizatori su obezbedili i vredne novèane nagrade za najuspešnije. Osnovni cilj ove manifestacije je podsticaj razvoja stoèarstva u Maèvi, genetskog potencijala goveda simentalske rase i ovaca virtemberg, istakli su organizatori.

VRH