20. Nov. 2014 Obeležen Dan seæanja na žrtve saobraæajnih nezgoda. Savet za bezbednost u saobraæaju, demonstrirao simulaciju saobraæajne nezgode

Demonstracija simulacije saobraæajne nezgode
Demonstracija simulacije saobraæajne nezgode
Demonstracija simulacije saobraæajne nezgode
Demonstracija simulacije saobraæajne nezgode
Demonstracija simulacije saobraæajne nezgode
Demonstracija simulacije saobraæajne nezgode
Povodom Svetskog dana seæanja na žrtve saobraæajnih nezgoda, Savet za bezbednost saobraæaja na putevima u opštini Bogatiæ, sproveo je akciju simulacije saobraæajne nezgode, u Ulici doktora Mladena Miloševiæa u Bogatiæu. Uèesnici demonstracije bili su uèenici Maèvanske srednje škole, saobraæajna policija i služba hitne pomoæi Doma zdravlja. Prikazan je ceo proces, od obezbeðenja lica mesta nezgode, ukazivanja prve pomoæi i transporta povreðenih. Nakon simulacije nezgode u kojoj je uèestvovao putnièki automobil i biciklista, uèenici smera saobraæajni tehnièari, pokazali su svoja znanja u pružanju prve pomoæi.Aktivnosti koje se organizuju ovim povodom su prilika da se skrene pažnja javnosti na uzroke i posledice saobraæajnih nezgoda, kao i mere koje se mogu preduzeti da se one spreèe. Na ovaj naèin podiže se nivo svesti o znaèaju bezbednosti svih uèesnika u saobraæaju.Obeležavanje Svetskog dana seæanja na žrtve saobraæajnih nezgoda, prilika je i da se naglasi znaèaj javne svesti o posledicama saobraæajnih nezgoda, a institucije i društvo u celini podsete na odgovornost za preduzimanje mera da se smanji broj nezgoda u saobraæaju.
VRH