18. Nov. 2014 Izložba slika Bratislava Bate Anðelkoviæa

 Izložba slika Bratislava Bate Anðelkoviæa
Izložba slika Bratislava Bate Anðelkoviæa
U sveèanoj sali SO Bogatiæ, u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra, otvorena je izložba slika „Portreti patrijarha Pavla“, autora Bratislava Bate Anðelkoviæa. Program otvaranja poèeo je prikazom inserta iz filma posveæenog autoru “Kamen drevnog spavaèa”, u režiji Nebojše Iliæa-Ilketa, a nastupio je i mešoviti hor maèvanski. Prisutnim posetiocima obratio se i slikar Stojan Anièiæ Oki, govoreæi o stvaralaštvu autora.Umetnik poznat po nadimku Bata iz Vuèja, bio je pripadnik Maèvanske slikarske škole, a kako kaže, ovom nadimku kumuvao je Miliæ od Maève. Anðelkoviæ slika na platnu, drvetu, starim predmetima i kamenim ploèama, pa se èini da to nisu slike veæ fragmenti originalnih fresaka, delovi zidova drevnih raških i moravskih hramova. Ovog meseca navršilo se pet godina od upokojenja Njegove svetosti patrijarha srpskog Pavla, koji je u narodu ostao upamæen po svom monaškom životu, blagoj naravi i smernoj službi Bogu. Otuda i ova izložba nosi naziv po poruci koju nam je zaveštao patrijarh “Budimo ljudi”.Dvadeset izloženih radova portreta patrijarha na kamenu i drvetu, posetioci æe moæi da vide u narednih sedam dana u sveèanoj sali SO Bogatiæ.
VRH