16. Nov. 2014 Izborna konferencija SPS-a u Bogatiæu

Izborna konferencija SPS-a u Bogatiæu
Izborna konferencija SPS-a u Bogatiæu
Opštinski odbor SPS-a Bogatiæ, održao je devetu Izbornu konferenciju, na kojoj su pored èlanova i rukovodstva stranke, prisustvovali i akademik dr Mirko Kerkez èlan Izvršnog odbora Glavnog odbora SPS-a, Nebojša Todoroviæ sekretar Okružnog odbora Maèvanskog okruga i Slavica-Ðukiæ Dejanoviæ potpredsednica SPS-a. Nakon podnošenja izveštaja o radu stranke u protekle èetiri godine i iznošenja plana aktivnosti za naredni period, izabrano je i novo rukovodstvo. Za predsednika Opštinskog odbora SPS-a u Bogatiæu, ponovo je izabran Nenad Beserovac.Izabrano je i 35 èlanova Opštinskog odbora, kao i dva èlana Glavnog odbora stranke, dr Goran Makunèeviæ i Tijana Pejoviæ.Usvojena je i predložena lista od 13 kandidata za delegate devetog Kongresa stranke, koji æe se održati u Beogradu 14. decembra.
VRH