7. Nov. 2014 Završetak radova na asfaltiranju opštinskih puteva

Završetak radova na asfaltiranju opštinskih puteva
Završetak radova na asfaltiranju opštinskih puteva

Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatiæ, privodi kraju ovogodišnje radove na asfaltiranju opštinskih puteva ukupne dužine od 5 km. U okviru poslednje faze radova, asfaltirana je Ulica ðenerala Draže Mihailoviæa u Dublju, ukupne dužine od 1200m.Asfalt je širine 4.5m, a biæe uraðene i bankine sa obe strane puta, širine od po 75 centimetara. Ukupna vrednost radova za ovu godinu iznosi 32.000.000 dinara, a izvoðaè je firma „Jugokop-Podrinje“. Za sledeæu godinu, planirano je izdvajanje veæih novèanih sredstava za asfaltiranje lokalnih puteva. Asfaltiranjem puteva u Klenju, Dublju i Belotiæu, Direkcija æe realizovati predviðeni plan presvlaèenja i sanacije opštinskih putnih pravaca u tekuæoj godini.

VRH