2. Nov. 2014 Od prvog novembra obavezna zimska oprema vozila u Srbiji

 Od prvog novembra obavezna zimska oprema za vozila
Od prvog novembra obavezna zimska oprema za vozila
Od 1. novembra do 1. aprila obavezna je upotreba sve èetiri zimske gume, ali samo ukoliko na kolovozu ima snega, leda i poledice, predviðeno je pravilnikom koji je stupio na snagu 1. novembra 2012, a poèeo da se primenjuje protekle zime. U sluèaju da u navednom periodu nema padavina ili leda, dozvoljena je i upotreba guma koje nisu za zimu. Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) podseæaju i da dubina gazeæeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu, ne sme biti manja od 4 milimetra. Ali ukoliko krenete na put s montiranim letnjim gumama, a u meðuvremenu padne sneg, rizikujete visoku novèanu kaznu i iskljuèenje iz saobraæaja, ali i da izazovete saobraæajni udes. A kako se neposedovanje ispravnih pneumatika tretira kao teža tehnièka neispravnost, u sluèaju saobraæajne nezgode izazvane nedostatkom zimskih guma, vozaè i vlasnik takvog vozila obavezni su da sami plate svu prièinjenu materijalnu i nematerijalnu štetu. U pomenutom periodu, van naseljenog mesta, obavezno je posedovanje lanaca ili drugih ureðaja za poveæanje trakcije u prtljažniku. Lanci se montiraju na pogonske toèkove na deonicama puta koje su oznaèene znakom obaveze upotrebe lanaca kada je sneg na kolovozu. U naselju, vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim ureðajima za poveæanje trakcije. Što se obavezne opreme tièe, komplet sijalica više ne spada u obaveznu opremu, stoji u saopštenju AMSS.
VRH