28. Oct. 2014 Poèelo asfaltiranje pet kilometara opštinskih puteva u Klenju, Dublju i Belotiæu

Poèelo asfaltiranje opštinskih puteva u Klenju,Dublju i Belotiæu
Poèelo asfaltiranje opštinskih puteva u Klenju,Dublju i Belotiæu
Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju Opštine Bogatiæ, zapoèela je realizaciju ovogodišnjeg plana asfaltiranja opštinskih puteva u Klenju, Dublju i Belotiæu, ukupne dužine 5 kilometara. Vrednost ovih radova iznosi 32.000.000 dinara, a izvoðaè je firma „Jugokop-Podrinje“. Asfaltirana je ulica Hajduk Veljka u Klenju, a radovi na presvlaèenju i sanaciji puta biæe nastavljeni i u ulici Cara Dušana u ovom selu. Asfalt je širine 5,20m, a biæe uraðene i bankine sa obe strane puta širine po 75 centimetara. Asfaltiranje æe se nastaviti u ulici Ðenerala Draže Mihailoviæa u Dublju, a potom i u Belotiæu, gde æe se izvoditi radovi na ureðivanju raskrsnice u centru sela. Iz Direkcije najavljuju da æe svi radovi biti završeni u roku od deset dana.
VRH