8. Oct. 2014 Pesnik Ljubivoje Ršumoviæ posetio mališane u OŠ “Vuk Karadžiæ” u Badovincima

Ljubivoje Ršumoviæ  u OŠ “Vuk Karadžiæ” u Badovincima
Ljubivoje Ršumoviæ u OŠ “Vuk Karadžiæ” u Badovincima
Ljubivoje Ršumoviæ  u OŠ “Vuk Karadžiæ” u Badovincima
Ljubivoje Ršumoviæ u OŠ “Vuk Karadžiæ” u Badovincima
Ljubivoje Ršumoviæ  u OŠ “Vuk Karadžiæ” u Badovincima
Ljubivoje Ršumoviæ u OŠ “Vuk Karadžiæ” u Badovincima
Aktivnostima vezanim za obeležavanje “Deèije nedelje”, nastavljen je bogat program dešavanja koji realizuje Predškolska ustanova “Slava Koviæ” u Bogatiæu. Tim povodom, u OŠ “Vuk Karadžiæ” u Badovincima, gost je bio pesnik Ljubivoje Ršumoviæ. U prisustvu uèitelja, roditelja i predstavnika lokalne samouprave, mališani su se družili sa pesnikom i zajedno pevali poznate pesme .Ovogodišnji program “Deèije nedelje” pod sloganom “Svako dete sreænog lica èuva jedna porodica”, prvenstveno ima za cilj, upoznavanje dece i roditeljima sa pravima i odgovornostima koje im pripadaju, ali i ukazivanje na kvalitetan odnos dece i roditelja, koji treba da budu aktivni uèesnici u vaspitno obrazovnom procesu.Mališani su bili prepuni utisaka nakon druženja sa pesnikom.Bogat program dešavanja u okviru “Deèije nedelje” u PU “Slava Koviæ”, nastaviæe se maskenbalom i tradicionalnom šetnjom mališana glavnom ulicom u Bogatiæu.
VRH