4. Oct. 2014 Izložba goveda simentalske rase i ovaca u Bogatiæu

Izložba goveda simentalske rase i ovaca
Izložba goveda simentalske rase i ovaca
U organizaciji Direkcije za poljoprivredu i selo a pod pokroviteljstvom opštine Bogatiæ, održana je šesta po redu „Izložba goveda simentalske rase i ovaca“, na stoènoj pijaci u Bogatiæu. Iako je ova godina bila teška za poljoprivredne proizvoðaèe, „Izložba goveda simentalske rase i ovaca“ u Bogatiæu, okupila je veliki broj izlagaèa. Prisutnim posetiocima i izlagaèima obratio se predsednik opštine Nenad Beserovac, a izložbu je otvorio direktor Direkcije za poljoprivredu i selo Dušan Tufegdžiæ. Èlanovi struène komisije, konstatovali su napredak kako u broju tako i u kvalitetu izloženih grla, istièuæi znaèaj ovakvih izložbi za unapreðenje stoèarstva. U kategoriji junica pobedilo je grlo vlasnika Tome Ercegovèeviæa iz Klenja, u grupi prvotelki grlo Veroljuba Iliæa iz Klenja, a nagradu za najbolju muznu kravu na izložbi dobio je Siniša Ljubaniæ iz Bogatiæa. Po oceni žirija za apsolutnu šampionku izložbe proglašena je muzna krava vlasnika Mila Bojièiæa iz Dublja. Izloženo je bilo i oko 80 grla ovaca Virtemberg rase, a i ove godine nagradu za pobednièku kolekciju osvojio je Goran Èoliæ iz Bogatiæa. Po prvi put nagraðeni su i posetioci izložbe. Najviše sreæe imali su Radovan Peniæ koji je dobio umatièeno tele i Katarina Raševiæ koja je dobila umatièeno jagnje.
VRH