1. Oct. 2014 POZIV KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA UÈEŠÆE NA KONSULTATIVNOM SASTANKU U ŠAPCU

RASPORED SASTANAKA ZA BOLJE DRUŠTVO
RASPORED SASTANAKA ZA BOLJE DRUŠTVO

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije poziva organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave sa teritorije Šapca, Beograda, Bogatiæa, Loznice, Vladimiraca, Koceljeve, Krupnja, Oseèine, Malog Zvornika, Valjeva, Mionice, Ljiga, Uba i Lajkovca da se prijave za uèešæe na konsultativnom sastanku koji æe se održati u Šapcu u ponedeljak, 6. oktobra 2014. godine, u Centru za struèno usavršavanje u Šapcu (Nikole Tesle 1A, Letnjikovac, 15000 Šabac), sa poèetkom u 10 èasova.

Prijavljivanje na skup je obavezno i traje najkasnije do subote, 4. oktobra 2014. godine u 15 èasova. Molimo zainteresovane da se jave na broj telefona 011 311 38 95 ili na jovana.timotijevic@civilnodrustvo.gov.rs

Sastanak u Šapcu deo je velikog participativnog procesa na lokalu i realizuje se u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, uz podršku Agencije Sjedinjenih Amerièkih Država za meðunarodni razvoj (USAID) u Republici Srbiji.

VRH