24. Sep. 2014 Demonstracija atletskih disciplina u OŠ “Mika Mitroviæ” u Bogatiæu

Demonstracija atletskih disciplina u OŠ “Mika Mitroviæ”
Demonstracija atletskih disciplina u OŠ “Mika Mitroviæ”
Na poligonu OŠ “Mika Mitroviæ” u Bogatiæu, u okviru nedelje sporta, Atletski klub “Tempo” iz Šapca, održao je demonstraciju atletskih disciplina u okviru projekta “Deèija atletika”, uèenicima od prvog do èetvrtog razreda. Uz podršku Atletskog saveza Srbije i Svetske atletske Federacije („IAAF“), projekat ”Deèija atletika”, zapoèet je u izdvojenom odeljenju Osnovne škole “Mika Mitroviæ” u Belotiæu, u kojoj postoji atletska sekcija. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta, a ima za cilj promociju sporta i zdravog naèina života. U ove aktivnosti biæe ukljuèeni uèitelji, roditelji, kao i mališani predškolskog uzrasta.U daljim fazama realizacije projekta, organizovaæe se regionalna takmièenja, kao i finalno savezno takmièenje. Propozicije su sastavljene od nekoliko atipiènih atletskih disciplina zabavnog karaktera, koje su prilagoðene ovoj uzrasnoj kategoriji.Projekat ima za cilj promociju sporta i zdravog naèina života meðu najmlaðima, ali i omasovljenje atletike, kako bi se prepoznali novi talenti, koje æe lokalni atletski klubovi ukljuèiti u svoje sportske aktivnosti.
VRH