24. Sep. 2014 Anketa povodom istraživanja stavova uèesnika u saobraæaju

Departman za saobraæaj Fakulteta tehnièkih nauka u Novom Sadu, realizuje studiju “Istraživanje stavova uèesnika u saobraæaju o rizicima u saobraæaju u Srbiji, definisanje metodologije, kljuènih problema i pravaca delovanja”, finansirane od Agencije za bezbednost saobraæaja Republike Srbije. U zemljama Evropske unije prepoznata je ozbiljnost problema i važnost praæenja stavova o rizicima u drumskom saobraæaju na svim nivoima organizovanja (republika, gradovi, opštine, odnosno okruzi ili policijske uprave). Republika Srbija podržava nove tendencije u ovoj oblasti i aktivno uèestvuje u pomenutoj akciji. Znaèaj i dubina problema zahtevaju šire društveno uèešæe, stoga Vas molimo da pružite podršku i aktivno uèestvujete u predloženom istraživanju. Stavovi graðana o rizicima u drumskom saobraæaju, utièu na promene u ovoj oblasti i pomažu u stvaranju bezbedne zajednice. Ispitivanje uèesnika u saobraæaju je predviðeno na dva naèina, putem upitnika u štampanoj formi i putem online upitnika.

Online upitnik je dostupan putem sledeæeg linka: http://www.yubs.rs/Anketa.htm

VRH