19. Sep. 2014 Ovogodišnji rod kukuruza i soje u dobrom stanju

Rod kukuruza i soje u dobrom stanju
Rod kukuruza i soje u dobrom stanju
Rod kukuruza i soje u dobrom stanju
Rod kukuruza i soje u dobrom stanju
Rod kukuruza i soje u dobrom stanju
Rod kukuruza i soje u dobrom stanju
Na veæini parcela zasejanih kukuruzom u opštini Bogatiæ, koje nisu pretrpele štete izazvane vremenskim nepogodama, kukuruz se nalazi u odliènom stanju. Prema podacima Direkcije za poljoprivredu, na podruèju opštine pod kukuruzom je zasejano oko 12.000 hektara i ukoliko vremenski uslovi posluže, poljoprivrednici oèekuju prinos preko 8 tona po hektaru. Siliranje je u toku, trenutni uslovi su optimalni, a prinos se kreæe oko 60 tona po hektaru.Poljoprivrednici iz Maève pribojavaju se i niske cene kukuruza ovogodišnjeg roda. Za sopstvene potrebe biæe dovoljno, ali nadaju se i veæoj otkupnoj ceni stoke.Na teritoriji opštine Bogatiæ, poèela je žetva soje, pod kojom se nalazi oko 2000 hektara oranica. Na površinama koje nisu zahvaæene vremenskim nepogodama, rod je u dobrom stanju sa optimalnim brojem mahuna i dobro nalivenim zrnom, pa stoga poljoprivrednici oèekuju prinos oko 4 tone po hektaru.Žetva u punom jeku poèeæe kada vremenski uslovi budu optimalni. U zavisnosti od ponude, formiraæe se i cena, za koju za sada postoje samo projekcije. Godina je bila æudljiva, mnogi poljoprivrednici su morali da presejavaju svoje oranice, zbog poplava. Svi sada èekaju lepo vreme i kako istièu Maèvani, roda æe biti, samo da “doðe do ruke”.
VRH