17. Sep. 2014 Uprkos padavinama za sada ne preti izlivanje reka

Uprkos padavinama za sada ne preti izlivanje reka
Uprkos padavinama za sada ne preti izlivanje reka
 
Zbog padavina koje su zahvatile zemlju i region, èlanovi Štaba za vanredne situacije opštine Bogatiæ bili su u obilasku terena na podruèju opštine. Kako istièe naèelnik štaba Miroljub Staniæ, reka Sava na potesu „Banov brod“ nalazi se na granici redovne odbrane od poplava, dok je vodostaj reke Drine ispod granice redovne odbrane od poplava. Za sada nema bojazni od nekih veæih porasta vodostaja, ali Štab se nalazi u pripravnosti i preduzete su sve mere i radnje za sluèaj obilnijih padavina.
VRH