15. Sep. 2014 POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE

POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
POSETA SARADNICIMA IZ SLOVENIJE
Predstavnici opštine Bogatiæ,opštine Vladimirici i èlanovi projektnog tima projekta „Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirici“ su u periodu od 9.09.2014. do 13.09.2014. bili u studijskoj poseti saradnicima iz Slovenije. Poseta je realizovana u okviru segmenta „Best practice“ i finansirana iz sredstava projekta koji su donacija Evropske unije. Tokom boravka u Sloveniji, mestu Slavenj Gradec prisutni su obišli dve opštine Radlje ob Dravi i Slavenj Gradec, dva komunalna preduzeæa pri ovim opštinama, regionalni centar Kocerod (reciklažno postrojenje u vlasništvu dvanaest opština – 21 900 stanovnika), kao i postrojenje za preèišæavanje otpadnih voda. Sistem funkcionisanja JKP preduzeæa u Sloveniji imali su prilike da vide : Ivana Rakoèeviæ, Tanja Jurišiæ, Vladan Popadiæ, Vladimir Mihailoviæ (èlanovi projektnog tima), Miroslav Dabiæ (zamenik predsednika opštine Bogatiæ), Milan Damnjanoviæ, Zoran Ðorðiæ (pomoænici predsednika opštine Bogatiæ), Aleksandar Vukoviæ (predsednik skupštine opštine Bogatiæ) i Ivan Vukoviæ (rukovodilac RJ komunalne higijene JKP Izvor/Vladimirci).
VRH