11. Sep. 2014 Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Glušcima

Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Glušcima
Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Glušcima
U Domu kulture u Glušcima organizovana je tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi, za davaoce iz Glušaca i Uzveæa. Mesna organizacija Crvenog krsta u saradnji sa mobilnom ekipom Službe za transfuziju krvi Šabac, sprovela je i ovu akciju, na koju se odazvalo oko 60 davalaca, a nakon lekarskih pregleda njih 40 je dalo krv. U opštini Bogatiæ, do sada je sprovedeno 11 akcija u kojima je uèestvovalo preko 600 davalaca, a do kraja godine oèekuje se preko 800 uèesnika akcija. Meðu njima svake godine, sve je veæi broj mladih, kojih je trenutno oko 30% procenata u odnosu na ukupan broj davalaca. Naredna akcija je 26. septembra u Badovincima.
VRH